Kiekvienų metų pabaigoje

vykdome savo darbuotojų apklausas


Kaip vertinate mūsų įmonės vadybininkų darbą, kvalifikaciją bei patirtį ?

Vadybininkai tarpusavyje dalinasi turima informacija, informacija apie krovinius  teikiama operatyviai, laiku, išsamiai ir tiksliai, problemos spendžiamos kartu, greitai, profesionaliai ir efektyviai, daromi optimalūs sprendimai, priimami sprendimai vykdomi be priekaištų, vadybininkai mėgsta konkretumą ir stabilumą, patikimi, dėmesingi, komunikabilūs, kvalifikuoti ir kompetentingi, puikiai išmano savo darbą.

Ką mes darome gerai?

Kainų stabilumas, informacijos greitis, problemų sprendimas joms atsiradus,  lankstumas prie nestandartinių situacijų, žodžio laikymasis, malonus bendravimas, savo darbo išmanymas, organizuotumas, operatyvus informacijos teikimas, iš anksto gaunama informacija apie planuojamas laisvas mašinas, transporto organizavimas, patikimi ir pastovūs darbo metodai, dokumentų forminimas, malonus bei draugiškas bendravimas, klientų monitoringas.

Kaip vertinate mūsų įmonės vairuotojų darbą, kvalifikaciją bei patirtį?

Paslaugūs, punktualūs, važiuoja gerai, maloniai elgiasi su klientais,  viskas tiksliai, korektiškai ir laiku, vairuotojai patyrę,
kroviniai pristatomi laiku.

Ko tikitės iš mūsų kitais metais?

Tęsti bendradarbiavimą, lankstumo, supratingumo,  neimti krovinių per ekspedicijas o tiesiogiai, didesnės kooperacijos, intensyvesnio darbo, daugiau mašinų gerom kainom,  aukšto lygio paslaugų kaip ir 2014 m., susikoncentravimo į klientą, kainų pamažėjimo ir t.t.

© 2014 Rosteka. Visos teisės saugomos įstatymo. Created by CARUSALE


Darbas vežėjams

Jūs esate Vežėjas, turite transportą? Vilkiką su tentine puspriekabe ar autotraukinį?

Jums siūlome patikimą ir sąžiningą bendradarbiavimą su mūsų įmone.

Mes užtikrinsime:

 • Pastovų Jūsų transporto priemonių užimtumą;
 • Nuolatinę komunikaciją, iškilusių problemų ir nesusipratimų greitą sprendimą;
 • Ilgalaikę partnerystę ir abipusę naudą.

Privalumai Jums:

 • Efektyvus ir profesionaliai organizuotas darbas su Jūsų transporto priemone.
 • Nuolatinis mūsų kompetetingo vadybininko bendravimas su Jūsų vairuotoju.
 • Nuvažiuotų kilometrų be krovinio, prastovų, stovėjimo ir laukimo pasikrovimo ar išsikrovimo vietose sumažinimas iki minimumo;
 • Racionalūs sprendimai ir konstruktyvus, abipusiai naudingas bendradarbiavimas.

Susisiekite su mumis:

Karolis Karpavičius

Tel. +370 633 81 293

El.p. karolis@rosteka.lt

Работа для перевозчиков

Вы перевозчик, у вас есть транспорт? Трейлер с тентовым полуприцепом или тент автопоезд ( 120м3)?

Мы предлагаем вам надежное и честное сотрудничество с нашей компанией.

Мы обеспечим:

 • Постоянную работу для ваших транспортных средств;
 • Быстрое решение возникших проблем и недоразумений;
 • Долгосрочное сотрудничество и взаимную выгоду.

Преимущества для вас:

 • Эффективная и профессионально организованная работа с вашим транспортом.
 • Постоянное общение нашего компетентного менеджера с вашим водителем.
 • Сведение к минимуму простоев и ожиданий на погрузках, и выгрузках. Так же обеспечим минимальные поездки без груза,
 • Рациональные и конструктивные решения, взаимовыгодное сотрудничество.

Свяжитесь с нами:

Karolis Karpavičius

Tel. +370 633 81 293

El.p. karolis@rosteka.lt

Jobs for carriers

Are you the Carrier, do you have a transport? Trailer with tilt semi-trailer or autotravel?

We offer you reliable and honest cooperation with our company.

We will ensure:

 • Constant employment of your vehicles;
 • Permanent communication, emerging problems and misunderstandings;
 • Long-term partnership and mutual benefit.

Benefits for you:

 • Efficient and professionally organized work with your vehicle.
 • Permanent communication between our competent manager and your driver.
 • To minimize unladen journeys, downtime, parking and waiting times for loading or unloading;
 • Rational solutions and constructive, mutually beneficial cooperation.

Contact us:

Karolis Karpavičius

Tel. +370 633 81 293

El.p. karolis@rosteka.lt